00-Warszawa (2)
01-WARSZAWA
31- KRAKOW
31- Kraków
31-Kraków
40-Katowice
81-Gdynia
90- Łódź